Sosyal Ağlarda Biz :

ALES'te Hızlı Okuma

ALES'te Hızlı Okuma

ALES'te Hızlı Okumanın Önemi

Türkiye, bildiğiniz gibi bir sınavlar ülkesidir. Bu sınavlarda en zorlu gruplardan birisi ise ALES'tir. Bu sınavda, zamana dayalı ve çok uzun sorular sorulmaktadır. Bilginin yanı sıra mantık soruları da sıkça karşımıza çıkar.

ALES'e giren adayların en sık karşılaştığı sorun zaman kısıtıdır. Bu da strese neden olur. Hızlı okumanın en büyük faydası, okuma sırasında odaklanmanızı artırmasıdır, çünkü hızlı okuma, anlama kapasitenizi en üst seviyeye çıkarır. Normal koşullarda, paragraf sorularında, paragrafın sonuna geldiğimizde başını unuturuz; soru kısmına geçince tekrar paragrafa döneriz, şıklarda tekrar paragrafa döneriz. Bunun sebebi, yavaş okuduğumuz için beynin okuduğumuz yazıya kendisini yeterince verememesidir. Böylelikle odaklanma azalır ve anlam kaybı yaşanır. Hızlı okuma eğitiminden sonra ise anlama kapasitemiz en üst seviyeye çıktığı için odaklanmamız da artar ve böylelikle sürekli paragrafa dönme ihtiyacı duymayız. Bu da sınav stresinin daha iyi yönetilmesine yardımcı olur.

ALES'te başarılı olmak için, hızlı okuma ve anlama eğitimi almak şarttır.

Hemen Eğitime Başlayın