• 0533 414 56 73
  • info@onlinehizliokuma.net
Sosyal Ağlarda Biz :

Online Hızlı Okuma Testi

Antik Yunan Filozofları

KLASİK DÜŞÜNÜRLERİN ÖNEMİ: Herkes antik Yunanlıları bir şekilde duymuştur. Beyaz giyimli bu insanlardan filozof olanları da kamuoyunda bilinir. Sokrates, Eflatun ya da Aristo dendiğinde bir şekilde kulağa çalınmış bir şeyler vardır. Felsefe tarihi ile ilgilenenler batı düşünce sisteminin temelinde yer alan bu düşünürleri yakından tanımalıdır. Bu yazıda az ilgilenenler için kısa bir yazı hazırladık. Antik Yunan düşüncesinin üç ismini kısaca anlatarak meraklı kişilere kestirmeden yardımcı olmayı diledik.Antik Yunan filozofları okunmadan felsefe tarihi anlaşılamaz. Felsefe MÖ. 6. Yüzyılda Türkiye’nin batısındaki Milet Okulu düşünürleri ile başlar. Tabi ki daha önce de düşünürler yaşamış ve hayat hakkında düşünceler yürütmüştür, ancak sistematik olarak düşünen ve filozof olarak tarihe mal olan ilk kişiler Yunan dünyasında yaşamıştır. MÖ. 5. yüzyıldaki Atina şehir devleti batı felsefesinin temelidir ve doğuda da büyük etkiler oluşturan düşüncelerin ev sahibidir. Batı felsefesinin halen yaşattığı düşünceler bu dönemde felsefi bir miras haline gelmiş ve günümüze dek işlenmiştir. Antik Yunan’ın üç büyüğü de denilen düşünürler, bu dönemde Atina klasik düşüncesini oluşturur. Bunlar Sokrates, Eflatun ve Aristo’dur. İlginç olan ise bu üç düşünürün İslam felsefesindeki yeridir. İslam felsefesi Eflatun ve Aristo okulları ile gelişmiştir desek yanlış olmaz. Bir başka ilginçlik ise antik Yunan eserlerinin Müslümanlar sayesinde yaşamasıdır. Klasik düşünce Araplarca sahiplenilmiş ve batı felsefesine Arapçadan telif edilmiştir. Antik Yunan izlerini Farabi’de, Yusuf Has Hacib’de ve divan şiirinde tahlil ederek Türk düşüncesindeki etkisini görmek mümkündür.

Hemen Eğitime Başlayın
Okuma hızınızı ölçmek için "BAŞLAT" düğmesine tıkladıktan sonra metni okumaya başlayın.
Okumayı bitirdiğinizde "BİTİR" düğmesine tıklayın.